[cat] Per la importància del camí que anem fent,per aturar-nos durant el trajecte a observar,endavant, endarrere i als costats,per caminar,de tant en tant,a un ritme diferent del que estem acostuma/des a fer-ho,per no repetir la costum si no ens va bé,per il·lusionar-nos cada dia. Actualment fent camí als Països Baixos.

diumenge, 5 d’agost de 2012

Desconnexió cos-ment-emoció [Desconexión cuerpo-mente-emoción]

Ja fa temps que me n’he adonat, que un dia, per deixar de sentir, vaig aprendre a bloquejar la respiració; a respirar amb el mínim aire possible per viure.  D’això no me n’adonava fins que m’ho van assenyalar, fins que vaig poder-hi posar atenció i elaborar-ho. 

És una tasca no fer-ho; una tasca (per ara) impossible de mantenir; no és sempre, però a vegades, si poso consciència me n’adono de que quasi no respiro; els pulmons, pit i estómag estan immobils.  I quasi no noto l’aire com surt i entra ni pel nas ni per la boca.

Llavors també s’atura el fluir de la vida.  El fluir de la vida en mi.  Perque la respiració, les emocions i el contacte amb el cos és això, vida.

El que a mi em passa (el que jo faig) quan me n’adono és pensar: respira bé, Sílvia.  Inspira i expira, sent l’aire com entra i com surt.  Profundament.  De manera continua.  Sense aturar-ho.  I mentre hi penso molt bé, però quan hi deixo de pensar, que no sóc conscient ni de quan ni com ho faig, torno al mateix: estómag (i a vegades mandíbula) apretat, poc aire que entra i poc que surt, tensió i poca emoció.

A l’hora me n’adono com canvia la qualitat de tot això en el moment en que deixo que l’aire flueixi i em recorri.  Com sento diferent.

Amb això estic.

I tu, com respires, com sents?

[Ya hace tiempo me he dado cuenta, que un día, para dejar de sentir, aprendí a bloquear la respiración; a respirar con el mínimo aire possible para vivir.  De esto no me daba cuenta hasta que me lo señalaron, hasta que pude poner atención y elaborar-lo.

Es una tarea no hacerlo; una tarea (por ahora) imposible de mantener; no es siempre, pero a veces, si pongo conciencia me doy cuenta de que casi no respiro; los pulmones, pecho y estómago estan inmóviles.  Y casi no noto el aire como sale y entra por la nariz y por la boca. 

Entonces también se para el fluir de la vida.  El fluir de la vida en mi.  Porque la respiración, las emocione y el contato con el cuerpo es esto, vida.

Lo que a mi me pasa (lo que yo hago) cuando me doy cuenta es pensar: respira bien, Sílvia.  Inspira y espira, siente el aire como entra y como sale.  Profundamente.  De manera continua.  Sin pararlo.  Y mientras pienso muy bien, pero cuando dejo de pensar, que no soy consciente ni de cuando ni de cómo lo hago, vuelvo a lo mismo: estómago (y a veces mandíbula) apretado, poco aire que entra y poco que sale, tensión y poca emoción.

A la vez me doy cuenta como cambia la calidad de todo esto en el momento en que dejo que el aire fluya y me recorra.  Como siento diferente.

Con esto estoy. 

Y tu, ¿cómo respiras? ¿Como sientes?]

divendres, 3 d’agost de 2012

dijous, 2 d’agost de 2012

Personatge vs essència


Acabada d’arribar del SAT II, aquest viatge d’(auto)coneixement i de trobada amb el meu caràcter (1) (Derivado del griego charaxo, que significa grabar, «carácter» hace referencia a lo que es constante en una persona porque ha sido grabado en uno, es decir, a los condicionamientos cognitivos, emocionales y de comportamiento)  que vaig iniciar el 2009.  Posar-me cara a cara i també en una funció observadora davant del personatge que vaig anar creant i modelant en funció de les experiències i de les relacions amb la família i l’entorn des de que vaig néixer.
Aquest personatge l’hem creat totes i tots per arribar fins avui, i ens relacionem des d’aquí, tapant l’essència; oblidant-nos que tenim una essència, i oblidant-nos de la nostra autenticitat.    La connexió amb nosaltres mateixos i el contacte íntim amb nosaltres i amb l’entorn (persones, natura, energia, objectes...) posant atenció en el cos, l’emoció i el pensament ens hi pot anar apropant, a poc a poc.  Un viatge que continua i continuarà. (re)Aprenent a deixant fluir.  (re)Aprenent a Respirar. 

[Recién llegada del SAT II, este viaje de autoconocimiento i de encuentro con mi carácter ((Derivado del griego charaxo, que significa grabar, «carácter» hace referencia a lo que es constante en una persona porque ha sido grabado en uno, es decir, a los condicionamientos cognitivos, emocionales y de comportamiento) que inicié el 2009.  Poner-me cara a cara i también en función observadora delante del personaje que fui creando y modelando en función de las experiencias i de las relaciones con la familia y el entorno des de que nací.
Este personaje lo hemos creado todas y todos para llegar hasta hoy, y nos relacionamos des de aquí, tapando la esencia; olvidando que tenemos una esencia, y olvidando(nos) de nuestra autenticidad.  La conexión con nosotros mismos y el contacto íntimo con nosotros y con el entorno (personas, natura, energía, objetos...) poniendo atención en el cuerpo, la emoción y el pensamiento nos puede ir acercando, poco a poco.  Un viaje que continúa y continuará.  (re)Aprendiendo a dejar  fluir.  (re)Aprendiendo a Respirar.]  

Sílvia Font 

Viu aquí, és a dir, relaciona't més amb lo present que amb lo absent" Precepte de la Gestalt